تبلیغات
باغ بینش - در زمین دیگران خانه مکن

باغ بینش - در زمین دیگران خانه مکن

یا امام علی علیه السلام در ی که به باغ بینش ما گشودی هزار بار خیبری تر است

یا امام علی علیه السلام در ی که به باغ بینش ما گشودی هزار بار خیبری تر است

باغ بینش - در زمین دیگران خانه مکن یا امام علی علیه السلام در ی که به باغ بینش ما گشودی هزار بار خیبری تر است

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.
 • در زمین مردمان خانه مکن ** کار خود کن کار بیگانه مکن‏
 • کیست بیگانه تن خاکی تو ** کز بر ای اوست غمناکی تو
 • تا تو تن را چرب و شیرین می‏دهی ** جوهر خود را نبینی فربهی‏ 
 • گر میان مشک تن را جا شود ** روز مردن گند او پیدا شود
 • مشک را بر تن مزن بر دل بمال ** مشک چه بود نام پاک ذو الجلال‏
 • آن منافق مشک بر تن می‏نهد ** روح را در قعر گلخن می‏نهد
 • بر زبان نام حق و در جان او ** گندها از فکر بی‏ایمان او
 • ذکر با او همچو سبزه‏ی گلخن است ** بر سر مبر ز گل است و سوسن است‏ 
 • آن نبات آن جا یقین عاریت است ** جای آن گل مجلس است و عشرت است‏
 • طیبات آید به سوی طیبین ** للخبیثین الخبیثات است هین‏
 • کین مدار آنها که از کین گمرهند ** گورشان پهلوی کین داران نهند
 • اصل کینه دوزخ است و کین تو ** جزو آن کل است و خصم دین تو
 • چون تو جزو دوزخی پس هوش دار ** جزو سوی کل خود گیرد قرار 
 • تلخ با تلخان یقین ملحق شود ** کی دم باطل قرین حق شود
 • ای برادر تو همان اندیشه‏ای ** ما بقی تو استخوان و ریشه‏ای‏
 • گر گل است اندیشه‏ی تو گلشنی ** ور بود خاری تو هیمه‏ی گلخنی‏
 • گر گلابی، بر سر و جیبت زنند ** ور تو چون بولی برونت افکنند
 • طبله‏ها در پیش عطاران ببین ** جنس را با جنس خود کرده قرین‏ 
 • جنسها با جنسها آمیخته ** زین تجانس زینتی انگیخته‏
 • گر در آمیزند عود و شکرش ** بر گزیند یک یک از یکدیگرش‏
 • طبله‏ها بشکست و جانها ریختند ** نیک و بد در همدگر آمیختند
 • حق فرستاد انبیا را با ورق ** تا گزید این دانه‏ها را بر طبق‏
 • پیش از ایشان ما همه یکسان بدیم ** کس ندانستی که ما نیک و بدیم‏ 285
 • قلب و نیکو در جهان بودی روان ** چون همه شب بود و ما چون شب روان‏
 • تا بر آمد آفتاب انبیا ** گفت ای غش دور شو صافی بیا
 • مولوی
طبقه بندی: شعر،

تاریخ : یکشنبه 12 شهریور 1396 | 08:50 ب.ظ | نویسنده : احمد صادقی منش | نظرات
.: Weblog Themes By Slide Skin:.